Internationaliseringstjänster

Sibbo kommun erbjuder rådgivning för företag som vill internationalisera sig. Tjänsten produceras i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke).

Internationaliseringen medför många nya möjligheter och företag som strävar efter betydlig tillväxt ska oftast försöka nå marknader utanför Finlands gränser. Internationaliseringen förutsätter att planeringen görs noggrant: det är bra att ta lite tid och fundera på vad internationaliseringen betyder just för ditt företag. Vad kräver det? Företaget behöver både tid och ekonomiska resurser för att kunna påbörja internationaliseringen.

Internationaliseringen förutsätter ekonomiska satsningar av ditt företag. Ofta behövs utöver den egna finansieringen också finansiering utifrån. Du kan också ansöka om offentliga bidrag. Vi hjälper dig gärna när du vill ansöka om bidrag och planera finansieringen. Boka tid, så gör vi tillsammans en plan för ditt företags internationalisering.

Gör så här

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke) har en webbplats där du kan bekanta dig med tjänsterna.