Finansieringsrådgivning

Sibbo kommun erbjuder finansieringsrådgivning till gamla och nya företagare i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland.

Företagets finansiering bör planeras så att företagets tillväxt och utveckling hålls under kontroll. En god planering är också här halva jobbet.

Vi hjälper dig att identifiera företagets hela finansiella behov och att reda ut olika finansieringsalternativ och -lösningar. Vi kan bedöma den ekonomiska lönsamheten genom att göra de finansierings- och lönsamhetskalkyler som behövs. Endast genom noggrann planering kan du vara säker på att ditt företag fungerar på en lönsam basis.

Vi hjälper också till med att göra ansökningar om finansiering och att skaffa alla nödvändiga bilagor, till exempel till banken eller Finnvera. Hit hör till exempel finansierings- och resultatprognoskalkyler samt specificeringar till affärsplanen. Kalkylerna och affärsplanen är ofta också en förutsättning innan du kan ansöka om finansiering eller stöd för att starta ett företag.

Gör så här

Du kan bekanta dig med tjänsterna på Utvecklingscentret för Mellersta Nylands webbplats.