Tjänster för finansiering av tillväxten

Sibbo kommun erbjuder tillväxtföretag mångsidiga tjänster som produceras i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke).

Aktiv uppföljning av marknaden, identifiering av möjligheterna och kartläggning av framtidsutsikterna ger en bra grund för tillväxtplaneringen. Det är bra att börja med en kartläggning av företagets förutsättningar för tillväxt.

Tack vare tillväxtplanen blir verksamheten mer målinriktad och konkret. Det blir också lättare att informera den egna personalen och till exempel sponsorer om företagets framtidsplaner. Inställningen hos ägarna och ledningen är avgörande med tanke på ditt företags tillväxt och eventuella förändringar. Om du vill att ditt företag växer, ska du också själv vara färdig att växa. Hemmaplanen ska alltså vara i skick, men utöver det behöver man också vilja, kunskaper och rätt attityd för att kunna växa och förnyas. Vi hjälper gärna när du vill kartlägga dina möjligheter för tillväxt och hjälper dig att komma igång.

Gör så här

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke) har en webbplats där du kan bekanta dig med tjänsterna.