Anvisning för utarbetande av privat detaljplan/detaljplaneändring

Denna anvisning behandlar organisering av den administrativa processen för stranddetaljplaner och detaljplaner på initiativ av markägare i Sibbo kommun. Anvisningens syfte är att i första hand definiera de aktörer som arbetar i varje skede av utarbetandet av planen samt att sammanfatta de centrala åtgärderna i processens skeden. Anvisningens syfte är inte att fungera som guide för innehållsfrågor gällande utarbetande av en stranddetaljplan eller en detaljplan. Innehållskraven för planen definieras på nationell nivå.