Ohje yksityisen asemakaavan/asemakaavamuutoksen laatimiseen

Tässä ohjeessa käsitellään ranta-asemakaavojen ja ns. maanomistajalähtöisten asemakaavojen hallinnollisen prosessin organisoimista Sipoon kunnassa. Ohjeella on tarkoitus ensisijaisesti määritellä kussakin kaavaan laadinnan vaiheessa toimivat tahot, sekä tiiviisti kuvata prosessin vaiheisiin liittyvät keskeiset toimet. Ohjeen tarkoitus ei ole toimia oppaana ranta-asemakaavan ja asemakaavan laadinnan sisältökysymyksiin. Kaavan sisältövaatimukset määritellään valtakunnan tasolla.