RA8 Stranddetaljplaneändring II för Krokholmen

Stranddetaljplan

Planeringsområdet ligger på södra delen av ön Löparö i mitten av Krokholmen och omfattar fastigheten 743-418-1-233. Fastighetens areal är ca 7 ha. Avståndet till Söderkulla centrum är ca 20 km.

På markägarens initiativ utarbetas en ändring av stranddetaljplanen. Enligt 74 § i MarkByggL har markägaren rätt att utarbeta en stranddetaljplan eller en ändring av den, för fastigheten han eller hon äger.

Syftet med planläggningen är att anvisa en byggplats för en fritidsbostad i enlighet med tidigare utarbetad dimensioneringsberäkning medan resten av fastigheten förblir skogsområde

Sidan är under uppbyggnad

Startskedet

Stranddetaljplanen kungörs anhängig xx.xx.2022

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden xx.xx.2022 – xx.xx.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, i Söderkulla bibliotek, (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast xx.xx.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, samt planläggare Niina Tiittanen, tfn. 040 5417596, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kungörelse xx.xx..2022 (pdf)

Program för deltagande och bedömning 10.11.2022 (pdf)

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957  fornamn.efternamn@sibbo.fi

Nina Tiittanen, planläggare
tfn 040 5417596  fornamn.efternamn@sibbo.fi

Ingenjörbyrå Poutanen,
DI Juha Poutanen, tfn. 0400 480 338
juha.poutanen@poutanenoy.fi