RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II

Stranddetaljplan

Planeringsområdet ligger på södra delen av ön Löparö i mitten av Krokholmen och omfattar fastigheten 743-418-1-233. Fastighetens areal är ca 7 ha. Avståndet till Söderkulla centrum är ca 20 km.

På markägarens initiativ utarbetas en ändring av stranddetaljplanen. Enligt 74 § i MarkByggL har markägaren rätt att utarbeta en stranddetaljplan eller en ändring av den, för fastigheten han eller hon äger.

Syftet med planläggningen är att anvisa en byggplats för en fritidsbostad i enlighet med tidigare utarbetad dimensioneringsberäkning medan resten av fastigheten förblir skogsområde.

Vad händer nu

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 2.10.2023 § 88 godkänt RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 10 oktober 2023 i kommunens allmänna datanät.

Kungörelse (pdf)

Godkänt planmaterial:
Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Förslagskede

Området som ska detaljplaneras ligger i södra delen av Löpare i Sibbo skärgård. Områdets totala areal är ca 7 ha.

Planeringsområdet är i sin helhet privatägt. Det omfattar fastigheten 753-418-0001-0233. Syftet med ändringen av stranddetaljplanen är att anvisa en byggplats i enlighet med tidigare fastställd stamfastighetsdimensionering.

Planutkastet jämte beredningsmaterialet är i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 27 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 30.3.–30.4.2023 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och på Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) under deras öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligen senast 30.4.2023 till adressen Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-postmeddelandet med planens namn.

Mer information ges av planläggningschef Jarkko Lyytinen tfn 050 409 3957 och planläggare Niina Tiittanen tfn 040 541 7596, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 30.3.2023

Kungörelse 30.3.2023 (pdf)

Planförslag (pdf)
Planbeskrivning, utan bilagor (pdf)
Planbeskrivnings bilagor (pdf)

Kontaktpersoner

Nina Tiittanen, planläggare
tfn 040 5417596  fornamn.efternamn@sibbo.fi

Ingenjörbyrå Poutanen,
DI Juha Poutanen, tfn. 0400 480 338
juha.poutanen@poutanenoy.fi