Stranddetaljplaner som trätt i kraft

Stranddetaljplaner

Ikraftvarande stranddetaljplaner som utarbetats i elektronisk form.

En stranddetaljplan är en detaljplan som utarbetats främst för fritidsboende i ett strandområde. Området i en stranddetaljplan ska bilda en ändamålsenlig helhet. Det planerade byggandet och den övriga markanvändningen ska anpassas till strandlandskapet och omgivningen. En markägare har rätt att låta utarbeta ett förslag till stranddetaljplan för det strandområde han äger och få ett beslut av kommunen om detta.