Detaljplan och detaljplaneändring

Detaljplaneändringen omfattar området för Nickbyvägen från Borgnäsvägens korsning till Mårtensbyvägens/Brobölevägens korsning.

Syftet med planändringen är att området för allmän väg (Nickbyvägen LYS) ändras till gatuområde och trafikrondell och anslutningsparkering möjliggörs i korsningen av Mårtensbyvägen/Brobölevägen.

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 23.8.2018

Kungörelse  (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 19.6.2018 § 172 godkänt N50 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickbyvägen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 27 juni 2018.

Protokollsutdrag kst 19.6.2018 § 172 (pdf)_

Kungörelse 28.6.2018 (pdf)

Godkänt planmaterial (pdf):

Plankarta
Planbeskrivning
Beskrivningens bilagor