N 50 Nikkiläntie

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos käsittää Nikkiläntien tiealueen Pornaistentien risteyksestä Brobölentien ja Martinkyläntien risteykseen saakka. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Nikkiläntien yleisen tien (LYS) alue katualueeksi ja mahdollistaa Brobölentien/Martinkyläntien risteyksen kiertoliittymän ja liityntäpysäkin rakentaminen.

Lainvoima

Asemakaava astui voimaan 23.8.2018

Kuulutus (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus on päätöksellään 19.6.2018 § 172 hyväksynyt N 50 Nikkiläntien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 27. kesäkuuta 2018 alkaen.

Ote pöytäkirjasta kh 19.6.2018 § 172 (pdf)

Kuulutus 28.6.2018 (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto (pdf):

Kaavakartta
Kaavaselostus
Selostuksen liitteet