BOX 2 Detaljplan för Box arbetsplatsområde

Detaljplan

Planeringsområdet har en sammanlagd areal på cirka 30 hektar.

Planeringsområdet är skogbevuxet och angränsar till riksväg 7, Nya Borgåvägen och Sköldviksvägen. På den västra sidan angränsar planeringsområdet till ett åkerområde.