BOX 2 Boxin työpaikka-alue

Asemakaava

Noin 30 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Boxin kylässä Sipoon ja Porvoon rajalla Söderkullan taajaman itäpuolella. Alue rajautuu Porvoon rajaan, valtatiehen 7, Uuteen Porvoontiehen sekä Kilpilahdentiehen. Alue on Sipoon kunnan omistuksessa.
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa logistiikkatoimintoihin keskittyvän työpaikka-alueen rakentaminen Vt 7, Uuden Porvoontien ja Kilpilahdentien rajaamalle alueelle.

Voimaantulo

Asemakaava astui voimaan 3.2.2017

BOX2 Kuulutus lainvoimasta (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on kokouksessaan 7.11.2016 hyväksynyt Boxin työpaikka-alueen asemakaavan.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on ollut nähtävänä 15. marraskuuta 2016 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa.

Kuulutus hyväksymisestä 17.11.2016 (pdf)

Hyväksytty asemakaava-aineisto (pdf):

BOX 2 Asemakaavakartta (pdf)
BOX 2 Selostus(pdf)
BOX 2 Selostuksen liitteet (pdf)

BOX_2_Havainnekuva

BOX_2_liikenneselvitys
BOX 2_Luontoselvitys (pdf)
BOX 2_Pinnantasaus ja hulevedet