Detaljplan

Målet med detaljplanläggningen har varit att inrätta ett betydande arbetsplatsområde i Bastukärr. Planläggningen har inletts på initiativ av Sibbo kommun.

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 26.5.2008 § 42 godkänt detaljplanen för Bastukärrs arbetsplatsområde.

Högsta förvaltningsdomstolen har 9.11.2009 förkastat besvären över beslutet. Beslutet har vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen 19.11.2009

 

BA 1 Detaljplanekarta med planbeteckningar (pdf)
BA 1 Planbeskrivning (pdf)
BA 1 Beskrivningens bilagor 3-5 (pdf)

BA 1 Logistikområdets trafikutredning (på finska, pdf)
BA 1 Planeringsanvisningar för närmiljön (på finska, pdf)