Asemakaava

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda merkittävä työpaikka-alue Bastukärrin alueelle. Alueen kaavoitus on käynnistetty Sipoon kunnan aloitteesta.

Sipoon valtuusto on päätöksellään 26.5.2008 § 42 hyväksynyt Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan. Korkein hallinto-oikeus on 9.11.2009 hylännyt päätöksestä tehdyn valituksen. Päätös on saanut lainvoiman.
Kunnanhallitus 19.11.2009

 

Kaava-aineisto pdf-tiedostoina:

BA 1 Asemakaava merkintöineen
BA 1 Asemakaavan selostus
BA 1 Asemakaaavan selostuksen liitteet 3-5

BA 1 Logistiikka-alueen liikenneselvitys
BA 1 Lähiympäistön suunnitteluohje