Parker och grönområden

Enheten för grönområden ansvarar för skötseln av växtligheten och renligheten i kommunens parker och grönområden. Enheten ansvarar också för underhållet av lekparker, hundparker, mattvättningsställen och parkleder samt för utrustningen såsom bänkar och skräpkorgar.

Enheten för grönområden i Sibbo kommun planterar årligen cirka 2 000 sommarblommor samt ett stort antal säsongväxter såsom ljung- och lökväxter till glädje för kommuninvånarna.

Parkerna och andra allmänna grönområden är en väsentlig del av en trivsam tätort. I Sibbo finns det över 60 hektar parker och grönområden. Parkernas renlighet och säkerhet följs regelbundet upp i samband med de veckovisa renhållningsrundorna.