Parkfaddrar

Välkommen med att ta hand om grönområdena i Sibbo!

Parkfadderverksamheten som Sibbo kommun koordinerar betyder att deltagarna frivilligt sköter allmänna grönområden och på så sätt får en möjlighet att delta i viktig och meningsfull verksamhet som gör deras egen närmiljö trivsammare. Till skillnad från traditionellt talkoarbete är parkfadder-verksamheten mer långvarig och regelbunden.

Som parkfadder arbetar du enligt din egen tidtabell och gör precis så mycket du kan och orkar – du bestämmer själv på vilket sätt du vill delta i verksamheten. Med andra ord kan alla Sibbobor oberoende av ålder och yrkeskunskaper delta. Tröskeln är låg. Det är också möjligt att delta i parkfadderverksamheten som en grupp.

Parkfaddrarna utför miljöskötselarbete på grönområden i Nickby och södra Sibbo. De samlar till exempel skräp, sköter sommarblommor eller rensar bort främmande växtarter. Arbetsuppgifterna utförs både på egen hand och under handledning på ställen som överenskoms på förhand. Parkfaddrarnas uppgifter kan dock skräddarsys flexibelt enligt deltagarnas intressen och det grönområde som behöver skötsel.

Att fylla i anmälningsblanketten betyder inte att man genast förbinder sig till något. Vi hoppas dock att kommuninvånarna som anmäler sitt intresse kunde delta inte bara en gång, utan under en lite längre tid – då kan vi garantera att verksamheten fortsätter.

Kommunen styr parkfadderverksamheten och ger råd

Kommunen stödjer parkfadderverksamheten och delar ut skräpplockare, sopsäckar, arbetshandskar och reflexvästar till deltagarna. Kommunen ordnar också vid behov transport av det skräp som samlas in på grönområdena. Transporten överenskoms med parkfaddrarna. Kommunens parkfadderhandledare hjälper till om man behöver råd eller stöter på ett problem. Handledarens kontaktuppgifter finns på denna sida.

Gör så här

Du kan komma med i parkfadderverksamheten genom att fylla i anmälningsblanketten nedan. Du kan också direkt ta kontakt med parkfadderhandledaren. Om ni vill anmäla er som grupp, ta direkt kontakt med parkfadderhandledaren.

Läs mera om parkfadderverksamheten i Sibbo i Parkfadderhandboken nedan.

Du ser kommunens allmänna grönområden i Sibbo kommuns karttjänst.