Arboretum Finland 100 år

Finlands 100-årsjubileum firades i Sibbo med byggandet av ett arboretum. Arboretumet finns i Nickby och den ligger invid Östanåparken nära Festsalen. Över 30 olika trädarter är representerade i arboretumet där det växer bland annat olika granar, hasslar, ekar och popplar.

De Sibbofamiljer som fick ett barn under feståret fick en möjlighet att reservera ett träd med den nya familjemedlemmens namn i arboretumet. I arboretumet finns det nu cirka 60 träd som är uppkallade efter barn som föddes i Sibbo under år 2017. Största delen av träden i arboretumet planterades i ett gemensamt planteringstalko i juni 2018. I talkot fick familjerna med hjälp av kommunens trädgårdsmästare själva plantera det egna trädet. Tiotals människor deltog i planteringstalkot.

De sista av barnens så kallade namnträd har planterats i arboretumet under sommaren. Efter årsskiftet planteras även ett antal övriga träd. För att trygga trädens växt har man satt upp stöd samt vattnat plantorna regelbundet under sommaren.

Gå på en promenad i Nickby arboretum och leta reda på den manchuriska valnöten, den japanska idegranen och många fler!