Ajankohtaiset tiedot koronaviruksesta saat osoitteesta www.sipoo.fi/koronavirus.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien koronarokotukset ovat käynnissä Sipoossa. Lue lisää: www.sipoo.fi/koronarokotukset

Kunnan omistamien metsäalueiden suunnittelussa ja hoidossa tavoitteena on pitää yllä metsien monikäyttöisyyttä, viihtyisyyttä sekä soveltuvuutta virkistyskäyttöön. Metsäsuunnittelussa ja -hoidossa ovat avainasemassa luonnonarvojen sekä monimuotoisuuden vaaliminen ja kulttuuriympäristöjen säilyttäminen.

Sipoon kunnan metsien hoidosta vastaa tekniikka- ja ympäristöosaston katu- ja viheralueet yksikkö.

Kunnan metsät voidaan pääpiirteittäin jakaa kolmeen ryhmään:

  1. Taajametsät
    – Lähimetsät: Lähellä asutusta sijaitsevia metsiä, jotka tarjoavat asukkaille virkistystä ja liikuntamahdollisuuksia arkeen.
    – Ulkoilu- ja virkistysmetsät: Taajamassa tai sen ulkopuolella olevia laajempia, ulkoiluun ja retkeilyyn tarkoitettuja metsäalueita.
    – Suojametsät: Asutuksen ja muun rakennetun ympäristön sekä erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen välissä sijaitsevia metsiä.
  2. Arvo- ja suojelumetsät: Maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuuden tai muiden ominaispiirteiden vuoksi erityisen arvokkaita metsiä. Osia näistä on ainutlaatuisen luontotyypin tai lajiston perusteella määrätty luonnonsuojelualueiksi.
  3. Talousmetsät: Kuntarakenteiden ulkopuolella sijaitsevia metsiä joissa harjoitetaan metsätaloutta. Tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä metsän hoito, jossa ei unohdeta luonnon monimuotoisuutta eikä metsän monikäyttöisyyttä.

Sipoonkorven kansallispuisto

Sipoonkorven kansallispuisto on kuin Uudenmaan luonto pienoiskoossa.
Monipuoliset retkeilymaastot kutsuvat virkistäytymään ja nauttimaan luonnonrauhasta aivan pääkaupunkiseudun kupeessa.