Underhåll av lokaler

Underhållet av Sibbo kommuns fastigheter har som mål att säkerställa att fastigheternas skick, värde, egenskaper och förhållanden behålls på bra nivå. Då kan lokalerna användas tryggt och säkert. Med hjälp av reparationer strävar vi också efter att förbättra byggnadernas funktionalitet och tillgänglighet. För att nå en bra nivå utförs underhållsåtgärderna regelbundet och på ett förutsebart sätt. Utgångspunkten är att fastigheternas livscykel blir så lång och välfungerande som möjligt. En kort sammanfattning av underhållsåtgärderna finns nedan.

Fastighetsskötsel

Daglig skötsel och underhåll av hustekniken och utomhusområden av byggnader i kommunens ägo. Fastighetsskötseln svarar också för planering och underhåll av säkerhetstekniken (låssystem, passerkontroll, kameraövervakning och larmanläggningar).

Städning

Regelmässig städning och storstädning i byggnaderna för att säkerställa att lokalerna är rena och prydliga att vistas i. En del av kommunens hyresgäster sköter städningen själva.

Husteknik

Planering av hustekniska system i byggnaderna (uppvärmning, vatten och avlopp, ventilation och elektricitet) samt till dem hörande undersökningar och större reparationer, utvecklingsprojekt i anknytning till energieffektiviteten, förnyande av tekniken och investeringsprojekt.

Reparationsbyggande och ändringsarbeten

Akuta reparationer, ändringsarbeten och byggprojekt i kommunens egna byggnader samt årsreparationer och planering av dem, renoveringar inomhus och inspektion av byggnadernas lekutrusning.

Kundbetjäning

Uppgifterna för kundgränssnittet omfattar enhetens administrativa arbete, kundservice, uthyrning, hantering av inomhusluftsfrågor i kommunen samt samarbete med myndigheterna.

Teknisk jour

Akuta fel som uppkommer utanför tjänstetid sköts via den tekniska jouren.