Inneluftsfrågor

Enheten Lokalitetsförvaltning strävar efter att sköta sina byggnader på ett noggrant och högklassigt sätt. Vi satsar på fastighetsskötseln, reparationerna och städningen i tillräcklig utsträckning för att hålla byggnaderna friska och säkra för våra användare.

Om det uppkommer utmaningar angående inneluften i kommunens byggnader kontaktar byggnadernas ansvariga organ enheten Lokalitetsförvaltning. Kundbetjäningschefen börjar utreda saken utifrån anmälan. Vid behov utförs undersökningar, utredningar och reparationer. I vår kommun strävar vi efter att behandla inneluftsfrågorna öppet och i växelverkan samt att anlita tillförlitliga experter.

Kommunen har även en egen yrkesövergripande inneluftsarbetsgrupp. Kundbetjäningschefen fungerar som arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppen består av kommunens interna och externa hyresgäster, experter från miljöhälsovården i Borgå, hälsovårdsexperter och arbetarskyddets ansvariga organ. Arbetsgruppen drar nytta av sin expertis och strävar efter att hitta lösningar till eventuella öppna frågor. Kommunens inneluftsarbetsgrupp sammanträder fyra gånger om året. Vid behov har vi tätt samarbete även med regionförvaltningsverket (RFV).

Misstänker du inneluftsproblem i en byggnad som kommunen äger?

Att förutse problemen är centralt när man vill bekämpa inneluftsproblem. Därför är det bra att lyfta upp saken om du tycker att inneluften i någon av kommunens byggnader borde förbättras på något sätt. Meddela då verksamhetens ledare, till exempel skolans rektor, om saken. Ledaren börjar utreda saken och tar den vid behov vidare så att den behandlas både inom Lokalitetsförvaltningen och i inneluftsarbetsgruppen. Vet du inte vem ansvarar för byggnaden i fråga? Kontakta då Lokalitetsförvaltningens kundbetjäningschef.