Byggande

Lokalitetsförvaltningens byggherreverksamhet ansvarar för kommunens nybyggnation under hela projektet från planeringsskedet till det att byggnaden står färdig. Byggherreverksamheten svarar också för omfattande saneringar i byggnader, ändringsprojekt och övriga investeringsprojekt samt för projektledningen i samband med dem. Experterna på byggverksamhet kan även delta i kommunens andra byggprojekt som sakkunniga. Angående tekniska system och säkerhetsteknik bedriver byggherreverksamheten, hustekniken och fastighetsförvaltningen inom Lokalitetsförvaltningen tätt samarbete.

Lokalitetsförvaltningens byggherreverksamhet sköter inte privatpersoners byggprojekt. Om du behöver hjälp med ditt byggprojekt kan du kontakta till exempel någon konsult inom byggbranschen. Kommunens byggnadstillsyn hjälper dig i bygglovsärenden.