N61 Detaljplaneändring för korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen anhängig

 

Planeringsområdet ligger i Kyrkoby, söder om centrum av Nickby i Sibbo. Till ändringsområdet hör den detaljplanerade nordöstra delen av korsningsområdet mellan Oljevägen (lv. 148) och Brobölevägen (lv. 11697). Detaljplaneändringen berör delar av de detaljplanerade fastigheterna 753-416-33-44 och 753-416-3-51. Planeringsområdets areal är ca 1,4 ha obebyggt väg- och åkerområde. Syftet med detaljplaneändringen är att ändra de gällande detaljplanerna på området så, att de motsvarar vägritningarna för förbättrandet av anslutningen mellan Oljevägen och Brobölevägen.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 5.5.2022 – 6.6.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sipoo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 6.6.2022, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per epost till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planberedare Birgitta Smeds tfn. 040 191 4358, e-postadress: birgitta.smeds@sibbo.fi.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen

5.5.2022

 

Senast uppdaterad 04.05.2022