N61 Öljytien ja Brobölentien risteyksen kaavamuutos vireille

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkonkylässä Sipoon Nikkilän keskustan eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Öljytien (mt 148) ja Brobölentien (mt 11697) risteysalueen koillisosaa, joka on asemakaavoitettu. Asemakaavamuutos koskee osia asemakaavoitetuista kiinteistöistä 753–416-33-44 ja 753-416-3-51. Suunnittelualueen pinta-ala on n.1,4 ha rakentamatonta tie- ja peltoaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa olevia asemakaavoja siten, että ne vastaavat Öljytien ja Brobölentien liittymän parantamisesta tehtyä tiesuunnitelmaa.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.5.2022 – 6.6.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 6.6.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antaa kaavavalmistelija Birgitta Smeds puh. 040 191 4358, sähköpostiosoite: birgitta.smeds@sipoo.fi.

 

Kehitys- ja kaavoituskeskus

5.5.2022

 

Viimeksi muokattu 04.05.2022