Parkering och parkeringsövervakning

Polisinrättningen i Östra Nyland ansvarar för parkeringsövervakningen på offentliga gator och områden i Sibbo.

Riktlinjerna för parkering som gäller hela kommunen godkändes i kommunstyrelsen i Sibbo år 2020. Riktlinjerna för parkering granskas och uppdateras med jämna mellanrum så att de på bästa möjliga sätt motsvarar både dagens och framtidens behov.