Fysisk tillgänglighet

Sibbo kommun vill utveckla miljön så att den är tillgänglig för alla invånare. Tillgängligheten tjänar barnfamiljer, de äldre, tillfälligt funktionshindrade personer, personer med funktionsnedsättning, personer som bär något – oss alla.

I tillgänglighetsprogrammet definieras planeringsprinciper som främjar tillgänglighet och som följs i planering av gatumiljön. Tillgänglighetsprogrammet lyfter också fram att utöver skapande av en tillgänglig fysisk miljö ska myndigheterna och företagen erbjuda tillgänglig service.