Gång och cykling

Sibbo kommun har förbundit sig till att främja gång och cykling som en del av det regionala samarbetet. Strävan är att uppnå miljömässiga fördelar, förbättring i folkhälsan samt ett fungerande trafiksystem genom att öka gång och cykling. I programmet för att främja gång och cykling presenteras åtgärder för att främja gång och cykling.

Sibbo hör till ett riksomfattande nätverk för cykelkommuner. Mer information om Nätverket för cykelkommuner finns på finska på webbplatsen poljin.fi.