Fullmäktigemotioner 2019

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

28.1.2019 Motion om utbudet av och informationen om motionstjänster för äldre samt färdtjänsterna till dem / Marja Manninen-Ollberg m.fl.
Social- och hälsovårdsutskottet, fritidssektionen

28.1.2019 Motion om att profilera Sipoon lukio som företagargymnasium och samtidigt öka företagsamheten i Sibbo / Timo Rope m.fl.
Bildningsutskottet, näringssektionen

28.1.2019 Motion om att inrätta ett reflexträd under den mörkaste tiden / Hannele Rauha m.fl.
Tekniska utskottet

25.2.2019 Motion om specialundervisning i skolorna för särskilt begåvade elever / Charlotta Engblom m.fl.

25.3.2019 Motion om att justera antalet ställningar för valaffischer samt deras placering i Sibbo kommun / Monika Hämäläinen m.fl.

29.4.2019 Motion om att placera ut sopkärl vid alla busshållplatser / Tiina Sinkkonen m.fl.

3.6.2019 Motion att göra hälsostationens tjänster gratis för pensionärer och personer med funktionsnedsättning / Sinkkonen ym.

9.9.2019 Motion om att riva Broböle damm / Vestman m.fl.

9.9.2019 Motion om att bygga en rondell i korsningen mellan Nya Borgåvägen och Söderkullavägen / Heikki Vestman m.fl.

7.10.2019 Motion om att utreda olika alternativ för uppvärmning av fastigheter / Suuronen m.fl.

9.12.2019 Motion om att förbättra parkeringsmöjligheterna vid Servicehuset Linda i Söderkulla / Sundbäck m.fl.

9.12.2019 Motion om bättre uppföljning av fordin i kommunens bruk / Sannfinnländarnas fullmäktigegrupp