Övriga tjänster för unga

Delta och påverka

Ungasidéer.fi är en riksomfattande tjänst för ung påverkan. Via tjänsten kan de unga göra förslag, aktivt delta och påverka i frågor som berör dem.

https://www.nuortenideat.fi/sv/organisaatiot/Sibbo-kommun/

 

Sibbo ungdomsfullmäktige

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/ungdomsfullmaktige/

Preventivrådgivningen

Ta kontakt med oss i frågor gällande preventivrådgivning.

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivning

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetet ger ett mångsidigt stöd till unga vuxna i Sibbo som befinner sig i en svår livssituation.

Vuxensocialarbete

Socialarbete för barnfamiljer

Socialarbetet för barnfamiljer har som uppgift att erbjuda stöd för dig och din familj i vardagens utmaningar.

Barnfamiljernas socialt arbete

Idrottstjänster

Elev- och studerandevård

skolkuratorer, -psykologer och -hälsovårdare

Hälsovård för skolelever och studerande