Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetet stödjer på ett övergripande och mångsidigt sätt vuxna Sibbobors sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själva i livets olika skeden.

Socialarbetet erbjuder hjälp i svåra livssituationer när det är svårt att få hjälp någon annanstans. Det är bra att söka om hjälp om man inte klarar sig själv, de egna krafterna inte räcker till eller om man behöver konkret hjälp med till exempel utkomststöd, socialt välbefinnande eller boende.

Vuxensocialarbetet är en långsiktig och planmässig verksamhet var mål är att tillsammans med kommuninvånaren hitta metoder som främjar livshanteringen. Det grundläggande arbetsverktyget är en gemensam bedömning av kommuninvånarens servicebehov samt åtgärder och en klientplan som bygger på bedömningen.

Gör så här

Vi besvarar alla samtal under samma dag som kommit före kl. 12. Samtal som kommit efter kl. 12 besvaras så snabbt som möjligt, senast följande vardag. Du kan också avboka din tid på samma nummer.

Jour på kvällar och veckoslut:

Östra Nylands social- och krisjour

E-tjänst