Mentalvårds- och missbrukartjänster

Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna erbjuder dig och dina närmaste stöd och rådgivning bl.a. i livskriser, vid frågor som berör det psykiska måendet samt vid missbruks- och andra beroendeproblem. Våra tjänster är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Depressionsskötaren ger kortvarigt stöd i form av diskussioner till vuxna med depressionssymptom eller ångest. Man kan även söka hjälp i svåra livssituationer.

Målet med missbrukararbetarens arbete är att förebygga uppkomsten av olika slags beroendeproblem samt hjälpa och stödja människorna att klara sig i de livssituationer där rusmedelsbruket eller något annat beroende stör individens, familjens eller gemenskapens liv. Det är frivilligt att söka sig till vård.

Öppna grupper
Grupperna startar vecka 37.

Stressavlastningsgrupp

Gruppens syfte är att avlasta spänningar från kroppen och sinnet. Vi gör övningar tillsammans för att öka kroppskontakten och vi funderar på konkreta sätt att upphäva stressen.

Erfarenhetsexperten (tillsammans med sjukskötaren) leder Teams-gruppen som samlas torsdagar kl. 12–13. Mötet tar ca 45 min. Koppla upp till mötet här

Egenvårdsprogram för ångest, handledd grupp

Gruppen bygger på Hälsobyn.fi-sidans egenvård med samma namn och egenvård för att tolerera oron och osäkerheten kring krigshotet. Teams-gruppen träffas på tisdagar kl 15-16. Mötet tar ca 45 minuter. Koppla upp till mötet här

Under de två gruppsessionerna går vi igenom fyra övningar, vilka hjälper dig att lindra ångest. Regelbunden träning möjliggör en förändring i tanke- och handlingsmönster, så träning spelar en viktig roll för att lindra symtomen.

Ojämn vecka Del 1: Begränsa oro och lugna kroppen

Jämn vecka Del 2: Tolerera osäkerhet och acceptera känslor

Grupperna är fortgående öppna grupper, i vilka du kan delta då det passar dig och under gruppgångerna till den del det känns bra. Grupperna är konfidentiella. Deltagarna berättar om egna erfarenheter och högaktar andras egna erfarenheter..

E-tjänst