Preventiv- och familjeplaneringsrådgivning

Du kan kontakta Preventivrådgivningen på telefonnummer 019 5600 660 måndagar-fredagar kl. 12:00-13:00.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen ger dig råd ifall något av följande ärenden är aktuella för dig:

  • Börja använda preventivmedel
  • Uppföljning av hormonella preventivmedel
  • Byte eller borttagning av spiral eller kapsel
  • Du vill diskutera olika preventivmedel

Påbörjandet av preventivmedel

Det finns olika orsaker till varför preventivmedel påbörjas, till exempel behov av preventivmedel, oregelbundna, smärtsamma eller rikliga menstruationsblödningar eller akne. Preventivmedel påbörjas på rådgivningen hos hälsovårdaren. På det första besöket diskuteras ditt hälsotillstånd samt dina tankar och önskemål gällande preventivmedlet. Läkarbesök och gynekologisk undersökning kommer man överens om enligt individuella behov. Alla undersökningar är frivilliga.

Sibbo kommun erbjuder gratis preventivmedel för under 20-åringar.

Spiral eller kapsel som preventivmedel

Insättning och borttagning av spiral och kapsel samt spiralkontroller görs av preventivrådgivningsläkaren.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Till preventivrådgivningen kan du boka tid elektroniskt ifall du vill

  • påbörja preventivmedel (inte spiral eller kapsel)
  • övergång till gratis preventivmedel.
  • årskontroller

Om du funderar på spiral eller kapsel, kontakta preventivrådgivningen per telefon. Om telefontiden inte passar dig kan du också boka en lämplig telefontid elektroniskt (Elektronisk tidsbeställning till hälsovårdstjänster).

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd för sina egna familjeplaner. Rådgivning erbjuds i regel på social- och hälsovårdscentraler och sjukhus, mödrarådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder också andra tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. De kan gälla till exempel barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, bekämpning av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, sexuell läggning, könsupplevelse och parförhållande.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326