Höghus- och radhustomter

Tomtreservation

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan som skickas till tomtchefen per e-post. Av ansökan ska framgå vilken tomt man vill reservera, information om företaget och dess nyckeltal, en preliminär plan om projektet som man ämnar förverkliga på tomten i fråga samt information om antalet och storleken av bostäder som byggs.

Förfrågningar och reservationer:

Tf. tomtchef Maija Lääti
+358 40 191 4359
fornamn.efternamn@sibbo.fi