Höghus- och radhustomter | Ådalen

Sibbo Ådal är beläget i centrum av Nickby och håller på att utvecklas till ett dragningskraftigt och mångsidigt bostadsområde med service för ca. 1 000 personer. Området finns på gångavstånd från servicen i Nickby centrum och erbjuder en trygg och stimulerande livsmiljö för invånare i alla åldrar.

Se områdets läge i vår karttjänst.

Vi kontrollerar lägenhetsfördelningen av bostadsprojekt så att av bostäderna får högst 35 % vara enrummare. Minst 30 % av bostäderna skall vara trerummare eller större och medelstorleken på dessa skall vara minst 60 kvadratmeter. Kommunen kan avvika från regeln beroende på projektet och om det är befogat med tanke på områdets läge och profil.

Det finns inga lediga ARA -tomter på området.

Lediga tomter

 

Sibbo Ådal, karta

1. Kvartersområde för bostadshus | Ådalsvägen 10

Kvarter 5057 (A-6)

Areal: 16 526 m2

Byggrätt: 5150 + 80 vy-m2

 

2. Kvartersområde för bostadshus | Ådalsvägen 14

Kvarter 5054 (A-6)

Areal: 13 708 m2

Byggrätt: 4050 + 80 k-m2

 

Planbeteckningar

A-6/pv-2/kl-1
Kvartersområde för bostadshus. Byggnaderna får kopplas till varandra med hjälp av biltak, grönrum eller annan lätt konstruktion. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av ett grönrum per bostad, med en yta på högst 10 % av byggnadsrätten. Kvarter ligger på grundvattensområde. Kvarteret skall anslutas till fjärrvärmenätet.

Tomtreservation

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan som skickas till tomtchefen per e-post. Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

  • vilken tomt man vill reservera
  • information om företaget och dess nyckeltal
  • en preliminär plan (verbal) om projektet som man ämnar förverkliga på tomten i fråga
  • information om projektets parter
  • information om antalet och storleken av bostäder som byggs samt form av bostadsförvaltning
  • vägledande tidsplan för projektet

Förfrågningar och reservationer:

Tomtchef Toni Sepperi
+358 40 191 4359
fornamn.efternamn@sibbo.fi