Höghus- och radhustomter | Hassellunden

Lediga höghus- och radhustomter på Hassellundens detaljplaneområde. Detaljplaneområdet för Hassellunden är under uppbyggnad och en stor del av tomterna är redan sålda.

Hassellunden har goda trafikförbindelser både till Östra centrum i riktning mot Helsingfors och åt Borgåhållet. En trygg cykel- och gångbana leder till Söderkulla centrum som ligger på cirka 1 km:s avstånd. Där finns mångsidig kommersiell och offentlig service. Det nya skolcentrumet och det nya daghemmet ligger direkt intill bostadsområdet. Områdets kommunalteknik är färdig.

Se områdets läge i vår karttjänst här.

Det finns inga lediga ARA -tomter på området.

Vi kontrollerar lägenhetsfördelningen av bostadsprojekt så att av bostäderna får högst 35 % vara enrummare. Minst 30 % av bostäderna skall vara trerummare eller större och medelstorleken på dessa skall vara minst 60 kvadratmeter. Kommunen kan avvika från regeln beroende på projektet och om det är befogat med tanke på områdets läge och profil.

Lediga tomter

 1. K544 (AK-1), 4500 m2-vy, 6720 m2, 1 012 500 € (225 €/m2-vy)
 2. K546 T1 (AK-4), 2500 m2-vy, 3037 m2, 562 500 € (225 €/m2-vy) > RESERVERAD
 3. K546 T2 (A-1), 1000 m2-vy, 2485 m2, 260 000 € (260 €/m2-vy)
 4. K548 T1 (AK-1), 5400 m2-vy, 6253 m2, 1 161 000 € (215 €/m2-vy) > SÅLD
 5. K548 T2 (AK-1), 3600 m2-vy, 4373 m2, 774 000 € (215 €/m2-vy)
 6. K547 T2 (AK-1), 1800 m2-vy, 2695 m2, 387 000 € (215 €/m2-vy) RESERVERAD
 7. K539 (A-1) + osuus LPA-alueesta, 2000 m2-vy, 3511 m2, 440 000 € (220 €/m2-vy) > SÅLD
 8. K536 (AK-4) + osuus LPA-alueesta, 4100 m2-vy, 2135 m2, 940 000 € (230 €/m2-vy)
 9. K542 T3 (AK-4), 2000 m2-vy, 430 000 €, (215 €/m2-vy)
 10. K542 T2 (AK-4), 2000 m2-vy, 430 000 €, (215 €/m2-vy) > RESERVERAD FÖR UNDERHÅLL AV BYGGNADSPLATS
 11. K542 T1 (AK-4), 2000 m2-vy, 430 000 €, (215 €/m2-vy) > RESERVERAD FÖR UNDERHÅLL AV BYGGNADSPLATS
 12. K549 T2 (A-1), 600 m2-vy, 1844 m2, 156 000 €, (260 €/m2-vy), obs! ledningsservitut på tomten
 13. K549 T1 (A-1), 1200 m2-vy, 3295 m2, 312 000 €, (260 €/m2-vy), obs! ledningsservitut på tomten

Tomter kan också arrenderas. Den årliga arrenden för tomterna är 6% av försäljningspriset.

Planbeteckningar

AK-1
Kvartersområde för flervåningshus.

AK-4
Kvartersområde för flervåningshus.
På området kan också placeras serviceboende.

A-1
Kvartersområde för bostadshus.
Utöver den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen får man bygga separata
bostadsanknutna lösöreförråd 6 m2/bostad, samt ekonomibyggnader 4% av
byggnadsrätten.

Förfrågningar och tomtreservationer

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan som skickas till tomtchefen per e-post.

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

 • vilken tomt man vill reservera
 • information om företaget och dess nyckeltal
 • en preliminär plan (verbal) om projektet som man ämnar förverkliga på tomten i fråga
 • information om projektets parter
 • information om antalet och storleken av bostäder som byggs samt form av bostadsförvaltning
 • vägledande tidsplan för projektet

 

Tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
+358 40 191 4359
fornamn.efternamn@sibbo.fi