Höghus- och radhustomter | Sibbostrand

Sibbostrands bostadsområdet ligger i sydvästra Sibbo vid gränsen till Helsingfors. Det havsnära bostadsområdet ligger 7 km från södra Sibbos lokalcentrum Söderkulla.

Se områdets läge i vår karttjänst.

Det finns två kvartersområden (257 & 259) för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL-2) till försäljning. Kommunaltekniken i området är inte helt färdig, vilket påverkar tidsplanen för byggandet av kvarteret.

Vi kontrollerar lägenhetsfördelningen av bostadsprojekt så att av bostäderna får högst 35 % vara enrummare. Minst 30 % av bostäderna skall vara trerummare eller större och medelstorleken på dessa skall vara minst 60 kvadratmeter. Kommunen kan avvika från regeln beroende på projektet och om det är befogat med tanke på områdets läge och profil.

Lediga tomter

 

Sipoonrannan vapaat tontit huhtikuu 2024

1. K259 (AL-2), 9600 m2-vy, 5093 m2, 1 920 000 € (200 €/m2-vy)

2. K257 (AL-2), 8600 m2-vy, 5114 m2, 1 720 000 € (200 €/m2-vy)

 

Planbeteckningar

AL-2

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.
Minst 3/4 av kvarterets våningsyta skall användas för bostadslägenheter.
Gårdsytan planteras, stenläggs, kringgärdas och görs till trivsam park och vistelsegård.

Förfrågningar och tomtreservationer

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan som skickas till tomtchefen per e-post. Vi rekommenderar att du kontaktar tomtchefen innan du skickar in en reserveringsansökan.

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

  • vilken tomt man vill reservera
  • information om företaget och dess nyckeltal
  • en preliminär plan (verbal) om projektet som man ämnar förverkliga på tomten i fråga
  • information om projektets parter
  • information om antalet och storleken av bostäder som byggs samt form av bostadsförvaltning
  • vägledande tidsplan för projektet

 

Tomtchef Toni Sepperi
+358 40 191 4359
fornamn.efternamn@sibbo.fi