Rakentamisen ABC

Suomen lain mukaan rakentaminen on luvanvaraista. Me rakennusvalvonnassa annamme opastusta ja tietoa kaikkiin rakentamisen lupiin liittyen. Käsittelemme ja myönnämme tarvittavat luvat sekä hoidamme viranomaiskatselmukset. Tavoitteenamme on mahdollistaa hyvä ja turvallinen rakennettu ympäristö kaavojen toteuttamisen kautta sekä taata rakentajien ja heidän naapureidensa oikeusturva.

Sipoossa koko lupaprosessi tapahtuu Lupapiste.fi:n sähköisessä asiointipalvelussa aina neuvonnasta luvan hakemiseen ja päätöksen kautta rakentamisaikaiseen valvontaan saakka.