Bastukärr

Rum för logistik- och industribranschens behov

Bastukärr ligger invid Kervovägen i Mårtensby i Sibbo. I väster gränsar området till gränsen mellan Sibbo kommun och Kervo stad. Avståndet till Nickby är cirka sex kilometer och till Lahtis motorvägs planskilda anslutning i Kervo 2,5 kilometer. Till Nordsjö hamn kör man på en kvart och till Helsingfors-Vanda flygstation på en halvtimme.

Bastukärrs område omfattar cirka 230 hektar. Området lämpar sig väl för till exempel aktörer inom livsmedelsindustrin och logistikbranschen samt som för datacentraler. På området finns från tidigare bland annat SOK:s nya centrallager och Inex Partners Oy:s logistikcentral.

En del av tomterna säljs som bäst och en del kommer till försäljning under de närmaste åren. På området Bastukärr II, som ligger längre söderut, planeras en utbyggnad av logistikområdet samt en vägförbindelse till Jokivarsivägen.

Företagstomt | Långtradarvägen 1 | RESERVERAD

Kvarter 703 tomt 3

Areal: 18 940 m2

Byggrätt: 9 470 m2

Försäljningspris: 947 000 €

Årlig hyra: 56 820 €

T-2 Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. Av tomtens byggda våningsyta får högst 50 % användas för kontors- och affärslokaler. Utomhuslager får inte placeras på den del av tomten som ligger mot gatan.

Det krävs att installera oljesepareringsbrunnar på tomten för att behandla regnvatten på gårdsområdet

Företagstomt | Långtradarvägen 3 | RESERVERAD

Kvarter 703 tomt 2

Areal: 17 135 m2

Byggrätt: 8 568 m2

Försäljningspris: 856 800 €

Årlig hyra: 51 408 €

T-2 Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. Av tomtens byggda våningsyta får högst 50 % användas för kontors- och affärslokaler. Utomhuslager får inte placeras på den del av tomten som ligger mot gatan.

Det krävs att installera oljesepareringsbrunnar på tomten för att behandla regnvatten på gårdsområdet.

 

Förfrågningar och tomtreservering

 

Tomtchef Toni Sepperi
förnamn.efternamn@sibbo.fi
tfn 040 191 4359