Lönnbacka

Flexibelt med utrymme för småföretagare

Lönnbacka företagspark är ett arbetsplatsområde som ligger mellan Mårtensby och Tallmo, cirka fem kilometer från Nickby centrum i riktning mot Kervo. Området ligger på ett kort avstånd från Kervo, Träskända och Vanda.

Lönnbacka lämpar sig väl för småföretagare och för produktionsverksamhet som inte orsakar olägenheter. Den flexibla tomtindelningen erbjuder utmärkta möjligheter för till exempel försäljning och produktion samt för verkstadsverksamhet.

På området finns tomter på 5 000–10 000 m². I planen finns en riktgivande tomtindelning, så tomter kan delas eller kombineras vid behov. Kommunstyrelsen i Sibbo har fastställt priset till 20 €/m².

Det krävs att installera oljesepareringsbrunnar på tomterna för att behandla regnvatten på gårdsområdet.