Box

Smidigt vid en trafikknutpunkt

Box arbetsplatsområde är cirka 30 hektar stort och ligger vid gränsen mellan Sibbo och Borgå öster om Söderkulla tätort, nära oljehamnen i Sköldvik. Området angränsar till gränsen till Borgå, Borgåleden, Nya Borgåvägen samt Sköldviksvägen. Avståndet från området till Box by är cirka en kilometer, Söderkulla centrum 8,5 kilometer och Nickby centrum 16 kilometer. Ring III ligger på cirka 20 minuters avstånd västerut.

Det ypperliga läget invid livliga trafikleder betyder att Box är idealiskt för behoven inom logistik och produktionsverksamhet. Tomterna på arbetsplatsområdet lämpar sig utmärkt för till exempel livsmedels- eller maskinverkstadsindustri.

Det krävs att installera oljesepareringsbrunnar på tomten för att behandla regnvatten på gårdsområdet.

 

Tomtreservering och förfråkningar

 

Tomtchef Toni Sepperi
toni.sepperi(at)sibbo.fi
tfn 040 191 4359