Sibbesborg

Havsnära affärslokaler med strålande läge

Sibbesborg företagspark ligger i Söderkulla, norr om Borgåleden. Området har nämnts efter borgen Sibbesborg som härstammar från senare hälften av 1300-talet. Borgens ruiner som ligger nära området, är ett kulturhistoriskt betydelsefullt ställe som präglar också företagsparkens karaktär.

Från området finns två anslutningar till riksväg 7, längs vilken man når Östra centrum och Nordsjö hamn på 15 minuter och Helsingfors stadskärna på cirka 30 minuter. Till Helsingfors-Vanda flygstation tar man sig på en halvtimme.

Sibbesborg företagspark ligger i närheten av havsstranden och lämpar sig utmärkt för affärsverksamhet som kräver mycket utrymme, såsom en båt-, möbel- eller bilaffärs behov. Arbetsplatsområdet är också lämpligt för sådan produktionsverksamhet som inte orsakar störningar.

Det krävs att installera oljesepareringsbrunnar på tomterna för att behandla regnvatten på gårdsområdet.