Sibbovikens företagspark

Havsnära affärslokaler med strålande läge

Sibbovikens företagspark ligger i Söderkulla, norr om Borgåleden.

Från området finns två anslutningar till riksväg 7, längs vilken man når Östra centrum och Nordsjö hamn på 15 minuter och Helsingfors stadskärna på cirka 30 minuter. Till Helsingfors-Vanda flygstation tar man sig på en halvtimme.

Sibbovikens företagspark ligger i närheten av havsstranden och lämpar sig utmärkt för affärsverksamhet som kräver mycket utrymme, såsom en båt-, möbel- eller bilaffärs behov. Arbetsplatsområdet är också lämpligt för sådan produktionsverksamhet som inte orsakar störningar.

Det krävs att installera oljesepareringsbrunnar på tomterna för att behandla regnvatten på gårdsområdet.