innan konserten

Framsida :: Service :: Kultur

Kultur 

 

Besöksadress

Sibbo huvudbibliotek, Norra Skolvägen 2, Nickby.

Chef för Kultur och Fritid (09) 2353 7020 anne.laitinen@sibbo.fi
Kulturproducent (09) 2353 7023 katja.sagbom@sibbo.fi
Kulturproducent, deltid (09) 2353 7027 pamela.brunila@sipoo.fi

 

Kultursektorns mål

Kulturverksamhetens mål är att i samarbete med lokala föreningar, konstnärer och konstintresserade erbjuda ett mångsidigt kulturutbud. Den lokala identiteten förstärks genom att lokala traditioner beaktas och utvecklas till att bli en del av livet även för den nyinflyttade befolkningen. Samtidigt måste kulturutbudet också motsvara invånarnas krav på nya kreativa aktiviteter.Kulturenheten och biblioteken delar på samma Facebook-sida!
Gilla oss! 

 

 

Lag om kommunernas kulturverksamhet

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920728

 

Senast ändrat 04.03.2015 Katja Sågbom
powered by eMedia