Allmänt om kulturtjänster

Sibbo kommuns Kulturtjänster producerar, koordinerar och utvecklar kommunens kulturtjänster för personer i alla åldrar samt koordinerar den grundläggande konstundervisningen.

Kulturtjänster svarar för den allmänna kulturverksamheten i Sibbo kommun.

  • Kulturtjänster i Sibbo kommun producerar, koordinerar och utvecklar kommunens kulturtjänster för personer i alla åldrar. Kulturtjänster svarar också för underhållet och uthyrningen av Topeliussalen samt för ordnandet av olika slags kulturevenemang och -tillställningar. Kulturtjänster i Sibbo kommun ordnar kulturevenemang och -tillställningar för invånare och resenärer i olika åldrar. Kulturtjänster samarbetar aktivt med andra aktörer inom fritids- och kultursektorn.
  • Kulturtjänsterna jobbar aktivt för den offentliga konsten, för kulturmiljöer och för bildkonsten i kommunen.
  • Kommunen beviljar understöd för lokala projekt som genomförs av föreningar, grupper och enskilda konstnärer.
  • Kulturtjänster stödjer olika slags kulturaktörer och hjälper dem att skapa nätverk på lokal, regional och internationell nivå. Kulturtjänsters personal ger råd och stöd vid ordnandet av kulturevenemang samt hjälper att förmedla information om evenemangen och koordinera dem. Kulturtjänster förmedlar också information om kulturverksamheten och -tjänsterna i området.
  • Kulturtjänster koordinerar den grundläggande konstundervisningen i kommunen.
  • Kulturtjänster erbjuder mångsidig kultur i samarbete med lokala föreningar, konstnärer och konstintresserade.

Hej! Ta modigt kontakt med oss, vi diskuterar gärna olika kulturidéer med dig!

Gör så här

Du kan bekant dig med kulturtjänsterna och kulturlokalerna på Kulturtjänsters webbplats. Om du vill ha ytterligare om tjänsterna, ta kontakt på det sätt som lämpar sig bäst för dig.

Bakgrundsinformation och lagstiftning