Yleistä kulttuuripalveluista

Sipoon kunnan kulttuuripalvelut tuottaa, koordinoi ja kehittää kunnan kulttuuripalveluita kaikenikäisille sekä koordinoi taiteen perusopetusta.

Kulttuuripalvelut vastaa Sipoon kunnan yleisestä kulttuuritoiminnasta.

  • Kulttuuripalvelut tuottaa, koordinoi ja kehittää kunnan kulttuuripalveluita kaikenikäisille. Toimintaan kuuluu myös Topeliussalin ylläpitäminen ja vuokraaminen sekä erilaisten kulttuuritapahtumien ja -tilaisuuksien tuottaminen.
  • Sipoon kunnan kulttuuripalvelut järjestävät kulttuuritapahtumia ja -toimintaa eri-ikäisille kuntalaisille ja matkailijoille. Aktiivista yhteistyötä tehdään muiden vapaa-ajan palveluiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.
  • Julkinen taide, elävä kulttuuriympäristö ja taide ovat tärkeä osa kunnan kulttuuripalvelujen työtä.
  • Kunta myöntää avustusta yhdistysten, ryhmien ja yksittäisten taiteilijoiden paikallisiin projekteihin.
  • Kulttuuripalvelut toimivat erilaisten kulttuuritoimijoiden tukijana ja verkottajana paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti. Kulttuuripalvelujen henkilökunta neuvoo ja tukee kulttuuritapahtumien järjestämisessä sekä auttaa tapahtumista tiedottamisessa ja niiden koordinoinnissa. Lisäksi kulttuuripalvelut jakavat tietoa alueen kulttuuritoiminnasta ja -palveluista.
  • Kulttuuripalvelut koordinoi kunnassa järjestettävää taiteen perusopetusta.
  • Kulttuuripalvelut tarjoaa monipuolista kulttuuria yhteistyössä paikallisten yhdistysten, taiteilijoiden ja taiteenharrastajien kanssa.

 

Hei! Ota rohkeasti yhteyttä, keskustelemme mielellämme ideoista ja ajatuksista kulttuurin saralla!

Toimi näin

Voit tutustua kulttuuripalveluiden toimintaan ja tiloihin kulttuuripalveluiden verkkosivuilla. Kun haluat lisätietoa palveluista, valitse sinulle sopiva asiointitapa ja ota yhteyttä.

Tausta ja lainsäädäntö


Laki kuntien kulttuuritoiminnasta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166