Konst och kultur

Sibbo har varit bebott alltsedan stenålder och fasta bosättningar har funnits åtminstone sedan 800-talet. 2020-talets Sibbo är en aktiv kulturort som är stolt över sina rötter, men konstant i utveckling. Fötterna stadigt i traditioner och blicken i framtiden.

Nickby sinnessjukhus område

Helsingfors stora sinnessjukhus i Sibbo var en plats för de allra svåraste och sjukaste patienter. Många levde på sjukhuset i åratal, en del resten av sitt liv. Sjukhusverksamheten avslutades år 1999, men den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring sjukhusbacken är öppen för besökare. Du kan ströva bland de vackra jugendbyggnaderna på stråk där tusen och åter tusen patienter har gått.

Bekanta dig med Nickbys före detta sjukhusområde

Kulturvandringar 2022

Under sommmaren 2022 ordnas det sammanlagt 5 kulturvandringar som presenterar för dig kommunens intressanta kulturhistoriska arv. En del av promenaderna är på finska och en del på svenska. Promenader ordnas så väl kring Nickby, som Söderkulla centra.

Bekanta dig med kulturvandringarna här

Sibbo kyrkor

Sibbo är en exeptionell kommun i det avseendet, att intill Nickby centrum finns rent av två fantastiska kyrkor.

Bekanta dig med Nickby kyrkor här

Konst- och kultursevärdheter

Sibbo är en betydande konstort, där ett flertal av vårt lands främsta konstnärer hållit hus. På kommunens område finns flera konstgallerier och i Nickby centrums område ett flertal utomhuskonstverk värda att se, så som exempevis konstnär Stefan Lindfors verk Spiritus Lux som du hittar i Ådalen in Nickby.

Bekanta dig med kultur- och konstsevärdheter