Nya och gamla kyrkan

Sibbo gamla och nya kyrka ligger endast några hundra meter från varandra och bildar tillsammans ett unikt kulturlandskap.

Sibbo gamla kyrka eller Sankt Sigfrids kyrka byggdes på 1450-talet. Den medeltida gråstenskyrkan är en mycket populär vigselkyrka och i kyrkan hålls sommartid också gudstjänster. Namnet på kyrkans planerare vet man inte, men han är känd som den så kallade mästaren av Pernå. Arkitekturen skiljer sig från övriga medeltida stenkyrkor i Finland eftersom koret är treskeppigt, medan resten av kyrkan är tvåskeppigt.

I den gamla kyrkan kan man fortfarande känna av medeltiden. Väggarna och valven är dekorerade med målningar målade på 1400-talet av rödmylla och kimrök. I kyrksalen finns också bland annat en skampall och i vapenhuset (förmaket) finns en fotstock, som daterar till 1600- och 1700-talen.

Den nya kyrkan, dvs. Sibbo kyrka, planerades av Theodor Decker och kyrkan som är byggd av rödtegel är i huvudsak i nygotisk stil. Kyrkan byggdes då det blev trångt i den gamla kyrkan på grund av att församlingen växte. Kyrkan invigdes år 1885. Kyrkan används av både den finska och den svenska församlingen i Sibbo.

Gamla kyrkan 
Brobölevägen 68
Webbplats

Nya kyrkan 
Kungsvägen 19
Webbplats
Öppen för besökare på beställning och under övriga tider då kyrkvaktmästaren är på plats.