Före detta sjukhusområdet i Nickby

Till Helsingfors stora mentalsjukhus i Sibbo flyttades de allra svåraste och sjukaste patienterna. Hopplösa fall. Många levde åratal på sjukhuset, vissa ända till sin död. Sjukhusverksamheten upphörde år 1999, men man kan fortfarande traska omkring bland jugendbyggnaderna på den kulturhistoriskt värdefulla sjukhusbacken längs rutter som tusen och åter tusen patienter har använt.

Vänligen observera att området nu är bostadsområde och byggnaderna är privata hem. Respektera invånarnas hemfrid. Det är inte tillåtet att vistas på de privata gårdsplanerna eller i trappuppgångarna. Om du besöker området med egen bil, vänligen se till att parkera utanför området på allmänna parkeringsplatser (se listningen av parkeringsplatserna längre ner på denna sida). Besök området till fots.

Sjukhuset ritades av arkitekt E.A. Kranck år 1909. De första patienterna togs in i oktober år 1914. Även många vida kända författare och poeter har behandlats i Nickby, bl.a. Uuno Kailas och L. Onerva. En av de kvinnliga patienterna var känd som prinsessan av Mariefors.

På 1950- och 1960-talen gjorde man lobotomiingrepp vid sjukhuset, och efter krigen bedövade man patienter med elchocker. Ändå var sjukhuset alltid en pionjär inom psykiatrisk vård och många olika vårdmetoder utvecklades där. Sjukhuset var också först med att anställa en gymnastiklärare och grunda konstterapigrupper.

Sjukhusområdet var som en liten egen stad. Där fanns en festsal, lantgård, gravgård, brandkår samt värme- och vattenverk. Som mest var antalet patienter på avdelningarna 1 200. Idag har många av jugendbyggnaderna byggts om till bostäder och området heter Östanåparken. Man kan fritt bekanta sig med det välbevarade området till fots.

Källa: Inhimillinen Nikkilä, Helsingin suuri mielisairaala Sipoossa 1914–1999

Parkeringsplatser:
Gamla vattentornsbacken 1, Parkeringsplatsen av Östanåparkens festsal
Parkeringsplatser längs Nybrovägen samt en parkeringsplats nära korsningen mellan Nybrovägen och Runebergsgränden.