Sibbo institut

Medborgarinstitutet Sibbo institut erbjuder möjligheter till självständiga studier och utveckling av medborgarfärdigheter. Målet med studier vid institutet är inte att avlägga av examen utan studerandens mångsidiga utveckling, livslång inlärning, välbefinnande och aktiva medborgarskap.

Gör så här

Minimiantalet deltagare för kurserna är 8 personer, 6 vad gäller språkkurser. För att kursen skall börja krävs att minimideltagarantalet har anmält sig till kursen. Institutet har rätt att inhibera en kurs där deltagarantalet är för lågt.

För vem och på vilka villkor

Institutets undervisning är i huvudsak avsedd för vuxna, men inga egentliga åldersgränser finns för studiegrupperna. De är öppna för alla, oberoende av undervisningsbakgrund, och varje person kan delta i en undervisningsgrupp som man vill delta i och som man anser kunna följa. Institutets undervisningsspråk är finska och svenska. Observera att många av våra kurser är tvåspråkiga.

Medborgarinstituten är öppna för alla.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Medborgarinstituten erbjuder möjligheter för självständigt lärande och utvecklande av medborgarfärdigheter. I allmänhet leder studier vid medborgarinstitut inte till examen utan till studerandens mångsidiga utveckling, livslånga lärande, välfärd och aktiva medborgarskap.

En del av medborgarinstituten anordnar också grundläggande konstundervisning som baserar sig på läroplanen. Instituten erbjuder också universitetsstudier som är öppna för alla. Medborgarinstituten upprätthålls med tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller samfund. Upprätthållarna beslutar om undervisningsinnehållet självständigt. Vanligtvis fokuserar sig undervisningen på hantverk och hobbyer, språk och konstämnen. Undervisningen sker typiskt som gruppundervisning under kvällar och veckoslut. Undervisningen kan vara när- eller distansundervisning.

Lag om fritt bildningsarbete http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980632

Serviceställen