Sipoon opisto

Kansalaisopisto Sipoon opisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opiskelu opistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Toimi näin

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Kurssien minimiosanottajamäärä on 8 henkilöä, kielten kursseilla 6. Kurssin alkaminen edellyttää, että vähintään minimimäärä opiskelijoita ilmoittautuu sitovasti ennen kurssin alkua opistolle. Opistolla on oikeus perua kurssi, jos alkavan kurssin opiskelijamäärä jää alle minimin.

Kenelle ja millä ehdoin

Sipoon opisto tarjoaa erilaisia kaikille avoimia kursseja. Ne ovat avoimia kaikille, iästä ja koulutustausta riippumatta ja jokainen voi ilmoittautua siihen opetusryhmään, jossa haluaa opiskella ja jonka opetusta katsoo pystyvänsä seuraamaan. Opiston opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Huomaa, että monet kursseistamme ovat kaksikielisiä.

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lähetämme kursseista laskun kotiin. Kurssin päätyttyä osallistumistodistus annetaan ainoastaan pyynnöstä. Todistuksesta peritään 10 euroa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Useimmiten opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Osa kansalaisopistoista järjestää myös opetussuunitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Laki vapaasta sivistystyöstä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632