Yksityiset päiväkodit

Kuva: Suvi Suovaara

Perheet voivat halutessaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä päiväkodista.

Yksityiset päiväkodit toimivat joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella. Viereisessä palvelupaikkojen esittelyssä on jokaisen päiväkodin kohdalla mainittu millä rahoituksella päiväkoti toimii.

Mikäli perheellä on tarve käyttää naapurikunnassa olevaa päiväkotia, asiaa voi tiedustella varhaiskasvatuksen asiantuntijalta. Hän vastaa myös kysymyksiin palvelusetelistä.

Toimi näin

Hae yksityiseen päiväkotiin suoraan yksityisen palveluntuottajan omalla hakemuksella.

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelalta

  • Yksityistä kotihoidontukea ja kuntalisää haetaan Kelan lomakkeella WH 1 (Lasten yksityisen hoidon tuki).

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan kun

perhe valitsee yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tuottajan.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Tukea maksetaan suoraan huoltajien valitsemalle yksityiselle varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt.

Palvelusetelituottajat noudattavat Sipoon kunnan Palvelusetelisääntökirjaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Verkkoasiointi