Kommunen som arbetsgivare

I Sibbo satsar vi på gott ledarskap. Alla har rätt till gott och jämlikt ledarskap. Vi utbildar våra chefer och vårt mål är att cheferna på alla våra verksamhetsbranscher har ett handledande arbetsgrepp.

Sibbo producerar sina tjänster på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som vill jobba aktivt också för att främja likabehandling av människor.

Vem jobbar i Sibbo?

Sibbo kommun har cirka 1 200 personer i sin tjänst i år 2022. Största delen av kommunens anställda arbetar inom småbarnspedagogik och utbildning. Vi har också flera anställda med förvaltnings- eller tekniska uppgifter.

Organisationsmässigt är Sibbo av just passlig storlek. Vi satsar på ett nätverksbaserat arbetssätt och främjar ett smidigt samarbete mellan olika aktörer i kommunen. Varje arbetstagare i Sibbo kommunicerar aktivt både med sina kolleger och med kommuninvånare.

Personalförmåner i Sibbo

Företagshälsovård

Företaget som ansvarar för företagshälsovårdstjänsterna i Sibbo är Kungsvägens arbetshälsa, som har kundbetjäningsställen i Sibbo och i Borgå. Målet med företagshälsovården är att ta hand om de anställdas arbetsförmåga på ett förutseende sätt under hela deras yrkeskarriär.

Lunchförmån

Kommunens anställda har möjlighet att äta till ett förmånligare pris i personalmatsalen eller i kommunens skolor och daghem. Lunchpriset subventioneras av arbetsgivaren.

Arbetet + fritiden = fungerar bra!

Vi vill stödja vår personal att hitta en balans mellan arbetet och fritiden. Vi beaktar även de krav som familjelivet sätter på arbetsrollen. Hos oss får du möjlighet till distansarbete och deltidsarbete.

Moderna arbetsredskap

Arbetsredskapen i Sibbo är moderna. Vi välkomnar nya tekniska lösningar och digitala verktyg med öppna armar. Ergonomin har en viktig roll hos oss. Vi har t.ex. eldrivna arbetsbord och utnyttjar olika praktiska lösningar för att göra arbetet smidigare.

Motion och rekreation

Kommunens anställda erbjuds Smartums Motions- och kulturförmån. De anställda får också en möjlighet att boka avgiftsfria turer för personalgrupper i skolornas gymnastiksalar och i allaktivitetshallen. Arbetsgivaren ordnar regelbundna möjligheter för personalen att delta i bl.a. ledda motionsgrupper och må bra -grupper samt i olika kulturtillställningar.

Personalbostäder

Kommunen förvaltar över ett antal personalbostäder som de anställda har möjlighet att hyra.

Gör så här

Du kan bekanta dig med vår personalrapport.